Vila galega pertencente á rexión de Terra de Celanova situada en conexión con Portugal, con cerca de 6000 habitantes.

Celanova albergou o mosteiro máis poderoso da Galiza: o Mosteiro de S. Salvador, fundado por San Rosendo en 939, cuxos dominios se estendían pola Alta Lima, Monterrei e o Ribeiro. Este mosteiro tornaríase nunha peza chave no desenvolvemento histórico e cultural da Galécia.

Porén, existe constancia da existencia de Xudeus a viver alí desde data moito cedo. O Tombo de Cela Nova recolle a presenza dun personaxe xudaico chamado Abraán, que actuou como testemuña en varias doazóns ao mosteiro de S. Rosendo no século X. Tamén está demonstrado que a comunidade xudaica de Celanova mantiña relacións comerciais coa Xudiaría de Coimbra.
A diferenza doutras xudiarías galegas, a escasa documentación sobre a súa localización impede coñecer a localización precisa do bairro xudeu de Celanova, sendo necesario o estabelecemento de diferentes hipóteses relativas aos arruamentos.
Localización da Xudaría de Cela Nova. GoogleEarth
Localización da Xudaría de Cela Nova. GoogleEarth
En primeiro lugar, constatando que os dous eixos principais a partir dos que surxiu Celanova se achan ás portas do Mosteiro, estabelécese a hipótese de que o barrio xudeu de Celanova se encontrar nos arrabaldes.
CAEIRO
CAEIRO
Principal vía de acceso á Xudaría de Celanova a partir da Estrada de Ourense. GoogleMaps
Principal vía de acceso á Xudaría de Celanova a partir da Estrada de Ourense. GoogleMaps
Acceso á Xudaría de Celanova desde a Estrada de Mourillos. CAEIRO
Acceso á Xudaría de Celanova desde a Estrada de Mourillos. CAEIRO
En segundo lugar, dado que a Rúa Nova de Celanova se acha fora do ámbito do Mosteiro e das dúas vías de crescemento da vila é probábel que esta fose a zona de asentamento da Xudaría de Celanova.
CAEIRO
CAEIRO
Casario da Xudiaría de Celanova. GoogleMaps
Casario da Xudiaría de Celanova. GoogleMaps
Na Rúa Nova de Celanova as casas son de pequeno tamaño, constan de soto e unha altura. Actualmente están rodeadas por predios de nova construción.
CAEIRO
CAEIRO
CAEIRO
CAEIRO
CAEIRO
CAEIRO
GoogleMaps
GoogleMaps
CAEIRO
CAEIRO
GoogleMaps
GoogleMaps
CAEIRO
CAEIRO
Eva L. Parguiña
Eva L. Parguiña
Eva L. Parguiña
Eva L. Parguiña
CAEIRO
CAEIRO
De resto, nalgunhas casas de Celanova pódense ver cruciformes de conversos, indicativo de que viviron Xudeus que se converteran ao cristianismo. Para que non os perseguise a Inquisición marcaban a súa casa cunha cruz (cruciforme), símbolo do seu orgullo de seren cristiáns-novos.
CAEIRO
CAEIRO
CAEIRO
CAEIRO
Advertisements