Vila da rexión do Berzo ocidental (galego) á beira do río Valcarce, con cerca de 740 habitantes.

A historia da Veiga está ligada á Galiza e ao Camiño de Santiago. Como o resto do Berzo ocidental, este município estivo integrado na vida política, social e cultural galega até 1486, altura en que foi transferida polos reis católicos para maos castellano-leonesas.

O asentamento de Xudeus na Veiga de Valcarce produciuse ao abrigo da rota francesa do Camiño de Santiago que atravesa a vila. Trátase dunha pequena alfama de asentamento seródio. Non existe calquer documento sobre os seus membros nen sobre a súa localización.

Apesar de séculos de imposicións, o município da Veiga de Valcarce ainda é considerado galegofalante.

Advertisements